Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Golem, spol. s r.o.     

se sídlem  Nad Vršovskou horou, 10100 Praha-Michle, okres: Hlavní město Praha    

identifikační číslo: 45311617     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8815     

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.snackshop.cz   
  

1.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový online formulář na www.snackshop.cz a upravují vztah mezi kupujícím (dále jen kupující) a prodávajícím (dále jen prodávající), firma Golem, spol. s r.o. , Nad Vršovskou horou, 101 00 Praha-Michle, IČO: 45311617, DIČ: CZ45311617 a je pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

1.2. Kupujícím může být právnická nebo fyzická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu o položkách nabízených prostřednictvím internetového online formuláře na www.snackshop.cz.

2.1. Předmětem smlouvy je kterákoliv položka občerstvení z internetového online formuláře na www.snackshop.cz uvedené v objednávce kupujícího směrem k dodavateli.

2.2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH, která bude připočtena k ceně ve výši určené platnými právními předpisy.

2.3. Objednávku lze učinit na stránkách www.snackshop.cz. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. Objednání se provádí přidáním zboží do košíku, následně je vyžadováno vyplnění formuláře (název a adresa kupujícího, termín a čas, příp. adresa dodání, telefon, kontaktní osoba, způsobem platby a fakturační údaje). Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů může mít za následek nedodání požadovaných položek občerstvení na správnou adresu. Veškeré náklady spojené s novým doručením budou účtovány kupujícímu.

3.1. Dodavatel potvrdí kupujícímu přijetí objednávky tím, že pošle na uvedenou e-mailovou adresu souhrnné potvrzení.

3.2. Dodavatel dodá objednané občerstvení v předem dohodnutém termínu. Pokud by nastal případ, že by objednávka nemohla být dodána v uvedeném termínu, spojí se dodavatel s kupujícím (telefonicky, emailem ) a dohodne se na dalším řešení.

3.3. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání. Prodávající doručuje občerstvení prostřednictvím vlastního závozu v určité lokalitě. Tato služba je zpoplatněna a uvedena v souhrnné cenové kalkulaci.

4.1. Objednávku je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Převodem na účet dodavatele (pouze při platbách firemních zákazníků)
  • Platba při předání zboží v hotovosti

5.1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy

Dodavatel se bude snažit vyřešit reklamaci ke spokojenosti kupujícího. O uplatnění reklamace vystaví dodavatel kupujícím písemné potvrzení.

5.2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je dodávka občerstvení kompletní, nepoškozená a schopná převzetí. Převzetím objednaného občerstvení stvrzuje kupující, že je dodávka v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

5.3. Objednané občerstvení je určeno k okamžité konzumaci a nevztahuje se na něj záruka. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a potvrzením objednávky souhlasí.

5.4. K uzavření smluvního vztahu dochází bez fyzické přítomnosti obou stran. V případě reklamace, musí tuto reklamaci kupující nahlásit ihned při převzetí objednávky občerstvení. Pokud se tak stane, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího na telefonním čísle +420734 259 411 nebo e-mailem na obchod@snackshop.cz. Dodavatel zajistí nápravu obratem tak, aby kupujícímu nevznikla další škoda.

6.1. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

8.1. Kupující si je vědom, že zasláním objednávky prodávajícímu vznikla kupní smlouva, která je oboustranně závazná. Na základě této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn vymáhat své pohledávky vůči kupujícímu a případně jejich vymáháním pověřit advokáta.

9.1. Prodávající může kdykoliv změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti.

9.2. Bez písemného svolení majitele webových stránek www.snackshop.cz není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2020.